Từ 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ

3 ngày 2 đêm Du lịch Singapore
5 ngày 4 đêm Du lịch Thái Lan
4 ngày 3 đêm Du lịch Đà Nẵng
4 ngày 3 đêm Du lịch Phú Yên
6 ngày 5 đêm Du lịch Hạ Long