Từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ

6 ngày 5 đêm Du lịch Trung Quốc
6 ngày 5 đêm Du lịch Trung Quốc
4 ngày 3 đêm Du lịch Nhật Bản
4 ngày 3 đêm Du lịch Hồng Kông
5 ngày 4 đêm Du lịch Hàn Quốc